DELAVNICE

 

ZAKAJ JE PLES POMEMBEN?

foto Maja Modrinjak-180

Ples je pomemben zaradi svoje kompleksnosti in številnih pozitivnih vplivov na: zdravje, izobraževanje, motorične sposobnosti, telesno pripravljenost, osebnostno rast in socialne odnose.

Ples ne vključuje le telesno gibanje, temveč tudi notranje zavedanje tega gibanja. Ples kot umetnost ni povezan zgolj s telesom. Plesalec mora ritem, glasbo in ples začutiti. Potrebuje zgodbo in svoj domišljijski svet, ki spodbudi njegovo miselno, verbalno in gibalno kreativnost. Poleg tega se preko plesa učimo tudi socializacije, discipline, odgovornosti, prilagajanja, boljše prostorske predstave, pravil in celo lepega obnašanja. Vse to se učimo postopoma ter spontano preko zgodb in ustvarjalnih iger.

 

POMEN PLESA ZA OSEBNOSTNO RAST

Ples zajema čustveni, razumski in telesni vidik, ter s tem prispeva k širšim vzgojnim ciljem, ki težijo k vsestranskem razvijanju osebnosti.

Najbolj celovita je tista osebnost, ki je razvila vse svoje vidike:

  • fizičnega
  • čustvenega
  • intelektualnega

 

Od vseh umetnosti je ples za takšno polno osebnostno rast še posebej primeren: pomaga pri telesnem razvoju, oživlja domišljijo, postavlja zahteve razuma, pomaga brusiti estetsko tenkočutje, poglablja in bogati čustveno doživljanje.

Ples s PSIHOLOŠKEGA VIDIKA vsebuje tematike

  • samozavesti
  • čustvovanja
  • pomnjenja
  • motivacije
  • ustvarjalnosti

 

foto Maja Modrinjak-155


S plesom se dodatno razvijamo, spoznavamo nove dimenzije svojega telesa in lastnih zmožnosti, pridobivamo motivacijo za naporne šolske in službene zadolžitve.

Ples kot UMETNOST je povezava različnih umetnostnih področij. Vsak posameznik lahko koreografijo odpleše na svoj način, ji doda svoj plesni stil, svoj način razmišljanja, videnja in čutenja zgodbe oz. koreografije. Ples tako ni le lov za rezultati, temveč tudi stremljenje k estetskim predstavam naučenega in izmišljenega.

Ples je obravnavan kot ŠPORT, kjer krepimo motorične sposobnosti, mišičevje in ravnotežje, izboljšujemo koordinacijo in pridobivamo kondicijo. Gre za okretnost, ravnotežje, orientiranje v prostoru in preciznost, gre za takt, tempo, ritem, lahkotnost, ki se izraža v eleganci gibanja.

S SOCIOLOŠKEGA VIDIKA je ples povezovanje posameznikov. Skozi svoje telo doživljamo svet okrog sebe. Telo je tako rekoč večni instrument, skozi katerega se zrcali naš odnos do sebe, do drugih, do sveta.


BALETNI VRTEC

 

plesni vrtec2Otroci stari od tri do štiri leta se spopadajo s formacijami, kot so: krog, kolona, kača, kasneje tudi plesni par. Spoznavajo različne nivoje plesanja – od nizkega plezanja ali srednjega korakanja v počepu do visoke hoje po prstih. Naučiti se morajo razlikovati med različnimi ritmi. Pri ponazarjanju zgodb uprizarjajo tudi čustva (veselje, jeza, žalost, strah, presenečenje). Velik poudarek je na lastnem raziskovanju vsakega plesalca ter na njegovi ustvarjalnosti. Pri delu uporabljamo tudi rekvizite (rutice, igračke, žogice …) in skrbno izbrano glasbo.

PLESNI VRTEC (3-4 LET)

 


 

PLESNA PRIPRAVNICA

 

foto Maja Modrinjak-14
Otroke stare od pet do sedem let spodbudimo z velikimi gibi – preizkušanjem gibanja celotnega telesa. Delavnica je sestavljene iz dveh delov, tehničnega dela in koreografskega ustvarjanja. V tehničnem delu otroci spoznavajo osnove tehničnih vaj, ki so sinteza baletnih in moderno-sodobnih tehnik. S tem otrok pridobi na razvoju koordinacijskih sposobnostih, moči, prožnosti in spoznavanju lastnega telesa. V koreografskem ustvarjalnem delu gre za učenje plesno gibalnega materiala in raziskovanju lastnega gibalnega materiala (s tem spodbudimo otroka k lastnemu razmišljanju). To znanje zajamemo tako, da sestavimo skupno celoto – koreografijo.

 

PRIPRAVNICA (5 – 6 LET)


 

MODERNI PLES

 

IMG_4247
MODERN 1
(7-10 LET)

Otroci so vedoželjni in zabaveželjni ter imajo neverjetno sposobnost sprejemanja ogromnih količin podatkov skozi svoja čutila in to brez posebnega napora. Gre za nadgradnjo spoznavanja tehničnih vaj, ki so sinteza različnih plesnih tehnik. S temi vajami se pridobiva kontrola nad lastnim telesom in pravilna drža telesa. Krepijo se mišične skupine z raztezanjem in osvojitvijo določenih plesnih elementov (skoki, obrati…), ter z učenjem različnih plesnih kombinacij in koreografij. Poudarek je tudi na iskanju lastnega plesnega izražanja, kar pripomore k postavitvi celovitega plesalca. Koreografije so daljše, zato otroci pri tej starosti izboljšujejo tudi svojo sposobnost pomnjenja.

 

foto Maja Modrinjak-103

MODERN 2 (9-11 LET – nadaljevalci)

Pomnjenje je že zelo dobro, saj so koreografije že občutno daljše in zahtevnejše. Gre za nadgradnjo spoznavanja tehničnih vaj, ki so sinteza različnih plesnih tehnik. S temi vajami se pridobiva kontrola nad lastnim telesom in pravilna drža telesa. Krepijo se mišične skupine z raztezanjem in osvojitvijo določenih plesnih elementov (skoki, obrati…), ter z učenjem različnih plesnih kombinacij in koreografij. Poudarek je tudi na iskanju lastnega plesnega izražanja, kar pripomore k postavitvi celovitega plesalca. Postopno se povečuje število obratov in hitrost plesanja. Koreografija lahko vsebuje tudi elemente različnih plesnih zvrsti, ki jih otroci že sami razločijo.

 

foto Maja Modrinjak-146
MODERN 3
(12-15 LET)

 

Gre za nadgradnjo spoznavanja tehničnih vaj, ki so sinteza različnih plesnih tehnik. Tehnične vaje so prilagojene glede na zmogljivost in starost plesalcev. S temi vajami se pridobiva kontrola nad lastnim telesom in pravilna drža telesa. Krepijo se mišične skupine z raztezanjem in osvojitvijo določenih plesnih elementov (skoki, obrati…), ter z učenjem različnih plesnih kombinacij in koreografij. Poudarek je tudi na iskanju lastnega plesnega izražanja, kar pripomore k postavitvi celovitega plesalca.

 


 

PLES ZA ODRASLE

 

dance for soul1Delavnica je namenjena starejšim plesalcem, ki že imajo plesno predznanje, kakor tudi tistim, ki se bodo s tem srečali prvič. Gre za spoznavanje tehničnih vaj, ki so sinteza različnih plesnih tehnik. Tehnične vaje so prilagojene glede na zmogljivost in starost plesalcev. S temi vajami se pridobiva kontrola nad lastnim telesom in pravilna drža telesa. Krepijo se mišične skupine z raztezanjem in osvojitvijo določenih plesnih elementov, ter z učenjem različnih plesnih kombinacij in koreografij. S plesom razbremenimo vsakodnevni stres in se napolnimo z novo energijo.

 

 


GP CHILDREN in GP JUNIORS

foto Maja Modrinjak-28

 

Razširjen plesni program. Plesalke se udeležujejo mednarodnih plesnih tekmovanj.

Vpis v skupini GP Children in GP Juniors je možen le po opravljeni avdiciji.

 GP SENIORS

 

foto Maja Modrinjak-250

GP SENIORS predstavljajo vrh plesno izobraževalnega procesa, ki je namenjena plesalcem s predznanjem. Na delavnicah bodo plesalci nadaljevali z zahtevnejšimi treningi iz različnih plesnih tehnik: klasični balet, moderne plesne tehnike in sodobne plesne tehnike.

Namen teh delavnic je, da si plesalci pridobijo nova znanja in s spoznavanjem drugačnega pristopa ter načina dela z različnimi plesnimi pedagogi, pripomorejo k večji kvaliteti. Sočasno pa si pridobijo več znanja kar pripomore k njihovi rasti in odprtosti do drugih plesnih tehnik in plesnih zvrsti.

Plesalci, ki bodo dosegli zadostno znanje, se bodo lahko kasneje vključevali v plesne projekte različnih domačih in gostujočih koreografov. S tem si bodo pridobili nove izkušnje in znanja, kar bo prispevalo k njihovi plesni rasti in napredku.