Ples je pomemben zaradi svoje kompleksnosti in številnih pozitivnih vplivov na: zdravje, izobraževanje, motorične sposobnosti, telesno pripravljenost, osebnostno rast in socialne odnose.

Ples ne vključuje le telesno gibanje, temveč tudi notranje zavedanje tega gibanja. Ples kot umetnost ni povezan zgolj s telesom. Plesalec mora ritem, glasbo in ples začutiti. Potrebuje zgodbo in svoj domišljijski svet, ki spodbudi njegovo miselno, verbalno in gibalno kreativnost. Poleg tega se preko plesa učimo tudi socializacije, discipline, odgovornosti, prilagajanja, boljše prostorske predstave, pravil in celo lepega obnašanja. Vse to se učimo postopoma ter spontano preko zgodb in ustvarjalnih iger.

Pomembnost plesa za osebno rast

Ples zajema čustveni, razumski in telesni vidik, ter s tem prispeva k širšim vzgojnim ciljem, ki težijo k vsestranskem razvijanju osebnosti.

Najbolj celovita je tista osebnost, ki je razvila vse svoje vidike:

Od vseh umetnosti je ples za takšno polno osebnostno rast še posebej primeren, saj:

  • pomaga pri telesnem razvoju,
  • oživlja domišljijo,
  • postavlja zahteve razuma,
  • pomaga brusiti estetsko tenkočutje,
  • poglablja in bogati čustveno doživljanje.

Ples s PSIHOLOŠKEGA VIDIKA vsebuje tematike:

  • samozavesti,
  • čustvovanja,
  • pomnjenja,
  • motivacije,
  • ustvarjalnosti.

S plesom se dodatno razvijamo, spoznavamo nove dimenzije svojega telesa in lastnih zmožnosti, pridobivamo motivacijo za naporne šolske in službene zadolžitve.

S SOCIOLOŠKEGA VIDIKA je ples povezovanje posameznikov. Skozi svoje telo doživljamo svet okrog sebe. Telo je tako rekoč večni instrument, skozi katerega se zrcali naš odnos do sebe, do drugih, do sveta.

Ples kot umetnost

Je povezava različnih umetnostnih področij. Vsak posameznik lahko koreografijo odpleše na svoj način, ji doda svoj plesni stil, svoj način razmišljanja, videnja in čutenja zgodbe oz. koreografije. Ples tako ni le lov za rezultati, temveč tudi stremljenje k estetskim predstavam naučenega in izmišljenega.

Ples kot šport

Ples je obravnavan tudi kot šport, pri katerem krepimo motorične sposobnosti, mišičevje in ravnotežje, izboljšujemo koordinacijo in pridobivamo kondicijo. Gre za okretnost, ravnotežje, orientiranje v prostoru in preciznost, gre za takt, tempo, ritem, lahkotnost, ki se izraža v eleganci gibanja.